Medlemstyp
Personlig information
Personnummer 
Förnamn 
Efternamn 
C/o-adress
Adressrad 1 
Adressrad 2
Postnummer/ort 
E-postadress 
Mobilnummer 
Telefonnummer
Distrikt/Riksmedlem
Avdelning 
Värvad av (personnr 10 siffror, eller medlemsnr)
Eventuell funktionsnedsättning
(Om inget av ovanstående val görs, tolkas det som att ni ej vill uppge ett eventuellt funktionsnedsättning/rörelsehinder)
Betalsätt