Medlemstyp
Personlig information
Personnummer 
Förnamn 
Efternamn 
C/o-adress
Adressrad 1 
Adressrad 2
Postnummer/ort 
E-postadress
Mobilnummer
Telefonnummer
Distrikt
Avdelning 
Värvad av (personnr 10 siffror, eller medlemsnr)
Eventuell funktionsnedsättning
(Om inget av ovanstående val görs, tolkas det som att ni ej vill uppge ett eventuellt funktionsnedsättning/rörelsehinder)
Betalsätt